Отвъд планините има планини, отвъд небесата има небеса
— китайска мъдрост
 
forbidden-city.png