регистрации.png

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Напомняме, че сумата за участие трябва да бъде преведена в рамките на 3 дни след потвърждаването на участие чрез тази регистрационна форма, в противен случай Вашето място ще бъде преотстъпено.

Начало: 8 октомври, 18:30 ч.

Цена: 650 лв.

Банкова сметка: PostBank, IBAN: BG71BPBI88981028871801, АНЕКДОХА ЕООД

Основание за плащане: Вашето име като в полето допълнителни пояснения добавете Начално ниво: делничен

СЛЕД ПОЛУчАВАНЕ НА ВАШЕТО ПЛАЩАНЕ, ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС НА ПОСОчЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА ИМЕЙЛ.

Можете да следите за допълнително информация и на нашата фейсбук страница Китайски с Яна Дзин. Нямаме търпение да се видим!

При нужда можете да се свържете с нас и по някой от следните начини.

email: yana@yanajin.com

тел.: 0988 336 119

За контакт: Яна Перпериева

Asset 6.png