Суеверията са дълбоко вкоренени в китайските бит и култура.🎋 Сладките изкушения 🍰 по време на Чундзие също са изготвени с надеждата за по-добра, по-успешна и по-благодатна нова година.🍀

desserts.png
YanaJin